Retouren

retour-afzender
Retour recht van kopen op afstand

Bij Funkadowinkel heeft de klant het recht om artikelen binnen 30 dagen terug te sturen wanneer u ontevreden bent over het geleverd product.

Product retourneren - Geld terug i.v.m. recht van retour

Voor een snelle afhandeling kunt u ons een mail sturen met de klacht of ontevredenheid. Dit hoeft niet, maar is wel duidelijker voor ons en helpt ons ook. Een andere optie is om onderstaand formulier in te vullen. (dit is niet verplicht)
Het product dient in een originele verpakking te zitten, indien redelijkerwijs mogelijk, met een kopie van de factuur. In dat geval zijn de kosten voor het terugsturen geheel voor uw eigen rekening.

Het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten voor de heenzending, wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetaald. De termijn van 30 dagen gaat in op het moment dat u de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen. Het bedrag wordt dan teruggestort op het rekeningnummer wat u gebruikt heeft bij de betaling.

Garantieperiode 

Funkadowinkel garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan contact op. Wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant volledig verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.

 

                                                                                                 Retourformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:  Funkadowinkel
Krommeweg 40   3620 lanaken België
Info@funkadowinkel.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Let op: Niet verplicht om in te vullen door consument

Formulier in txt bestand

Formulier in word bestand

!